12°C bezchmurnie

Gmina Kowala. Blisko 4 mln zł nadwyżki budżetowej. Na co te środki przeznaczy gmina?

Inwestycje, Gmina Kowala Blisko nadwyżki budżetowej środki przeznaczy gmina - zdjęcie, fotografia

W piątek, 2 lutego podczas XLIII sesji Rady Gminy w Kowali Wójt Tadeusz Osiński wprowadził na wydatki bieżące kwotę w wysokości 4 mln zł z nadwyżki budżetowej z ubiegłych lat. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane dzięki tym środkom?

 

W tegorocznym budżecie Gminy Kowala zostały zarezerwowane środki na dokumentację, dotyczącą przejęcia ścieków z terenu gminy przez Wodociągi Miejskie w Radomiu.

– Mamy podpisaną umowę przyrzeczenia ze spółką Wodociągami Miejskimi o przyjęcie ścieków z terenu gminy Kowala. Na stworzenie dokumentacji udało nam się zabezpieczyć 230 tys. zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja obejmie w pierwszej kolejności tereny Trablic, od strony Godowa – informuje Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.

Równie ważne będą inwestycje wodociągowe. Przed gminą budowa wodociągu na odcinku Dąbrówka Zabłotnia-Rożki, na dokumentację której przeznaczano 100 tys. zł. Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w Trablicach. Koszt tego zadania wyniesie 200 tys. zł. Z kolei takie miejscowości jak Kosów, Kowala, Romanów przy ul. Ogrodowej oraz Trablice są na etapie wykonywania projektu.

Gmina zabezpieczyła także 200 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3564 Radom – Augustów – (I etap).

- Oczywiście nie zabraknie przedsięwzięć związanych z drogami gminnymi. Ponad 140 tys. zł zabezpieczono na budowę chodnika w Młodocinie Mniejszym, 660 tys. zł na budowę ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kowalówka oraz 600 tys. zł na budowę drogi Osiek-Grabina. Mazowszany, Kosów i Kowala doczekają się remontów dróg gminnych – tu gmina zarezerwowała kwotę 500 tys. zł. Zabezpieczono także środki na projekty dróg gminnych w Trablicach-Ludwinowie, Młodocinie Mniejszym, Bardzicach oraz Mazowszanach.

– Mamy też pieniądze na budowę drogi gminnej w miejscowości Majówka. Ze względu jednak na brak własności nie będziemy mogli zrealizować tej inwestycji – ubolewa zastępca Wójta Gminy Kowala.

W ramach tegorocznego budżetu zabezpieczone zostały środki na inwestycje związane z oświetleniem. Nowe oświetlenie uliczne zyskają drogi gminne w miejscowościach m.in.: Kolonia-Kowala-Kowalówka – 123 tys. zł, Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – ok. 100 tys. zł, Kosów – 31 tys. zł, Kotarwice – 36 tys. zł. Gmina zarezerwowała również fundusze na projekt i budowę oświetlenia drogi gminnej w Kowali – 36 tys. zł oraz drogi gminnej Mazowszany – Huta Mazowszańska – 100 tys. zł.

W planowanych na ten rok inwestycjach znajdą się również środki na: budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy – 80 tys. zł, zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP w Rudzie Małej – 250 tys. zł, dokumentację i rozbudowę budynku przedszkola w Kowali – 200 tys. zł, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie – 350 tys. zł (w przypadku ostatniego gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie inwestycji. Wniosek nie został jeszcze oceniony).

Ponadto, część inwestycji zostanie sfinansowana z tzw. funduszu sołeckiego. Budowa altany w Kotarwicach pochłonie ok. 35 tys. zł, a w Maliszowie ok. 27 tys. zł. W Hucie Mazowszańskiej oraz w Rożkach powstanie plac zabaw, w Ludwinowie zostanie zbudowana świetlica wiejska, a miejscowości Kończyce-Kolonia, Kosów oraz Ruda Mała projekt i budowa siłowni napowietrznej.

– Przed nami także budowa zaplecza sanitarno-szatniowego obok boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala. Gmina zabezpieczyła w tegorocznym budżecie ponad 400 tys. zł na ten cel. 50% kosztów pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cała inwestycja kosztować będzie ponad 700 tys. zł – dodaje Dariusz Bulski.

Wśród zgłoszonych przez wójta inwestycji znalazło się także rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Młodocinie Mniejszym oraz budowę drogi Augustów-Zabierzów.

– Niestety, żadna z tych inwestycji nie znalazła uznania w oczach radnych. Szkoda, bo w przypadku tej drugiej zostały złożony wniosek o dofinansowanie do FOGR-u. Gdyby nam je przyznano, to te środki po prostu przepadną – podsumowuje zastępca Wójta Gminy Kowala.

Gmina Kowala. Blisko 4 mln zł nadwyżki budżetowej. Na co te środki przeznaczy gmina? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się