-1°C całkowite zachmurzenie

Gmina Kowala. Ponad 3,5 mln zł na inwestycje i remonty wydane w 2017 roku

Inwestycje, Gmina Kowala Ponad inwestycje remonty wydane w 2017 - zdjęcie, fotografia

To był udany rok dla gminy Kowala. Wyremontowano budynek po dawnym posterunku policji w Kowali, poprowadzono sieć wodociągową w Trablicach, Kowali i Augustowie, wybudowano także plac zabaw przy przedszkolu publicznym w Kowali. O tym, co jeszcze z inwestycji udało się zrealizować, ile środków na nie przeznaczono i jakie wyzwania czekają gminę w nowym roku, opowiedział zastępca Wójta Gminy Kowala Dariusz Bulski.

 

Jedną z głównych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku na terenie gminy była kontynuacja remontu budynku po byłym posterunku policji.

– Poprzedni wójt zdecydował jednak o likwidacji posterunku i budynek przez kilka lat stał pusty. Chcemy to przywrócić, bo uważamy, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze – informuje zastępca Wójta Gminy Kowala Dariusz Bulski.

Ponadto, o remont budynku apelowali także sami mieszkańcy gminy.

– Budynek był w coraz gorszym stanie i szpecił swoim wyglądem centrum gminy. Pierwsze kroki w tym kierunku podjęliśmy w 2016 roku. W ramach robót zewnętrznych wykonano remont i ocieplenie dachu, remont ścian budynku, budynek zyskał nową elewację, nowe orynnowanie, nową opaskę wokół ścian budynku, wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, zmodernizowano i przebudowano przyłącze energetyczne i wodociągowe, przebudowano schody wejściowe i wybudowano nowy podjazd dla niepełnosprawnych.

Koszt robót zewnętrznych wyniósł ponad 324 tys. zł.

Druga część remontu objęła prace wewnątrz budynku.

– Nowe wyposażenie zyskała kotłownia, węzły sanitarne, a także pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków. Położono nowe tynki, podłogi i odmalowano ściany – dodaje zastępca wójta.

Roboty wewnętrzne kosztowały ponad 378 tys. zł.

Teraz parterowa część budynku zostanie przeznaczona na potrzeby policji, na piętrze zaś znajdą się pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali.

Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą udało się zrealizować, jest budowa sieci wodociągowej.

– Na terenie gminy Kowala przybywa domów jednorodzinnych. W związku z tym w roku 2017 wybudowaliśmy wodociągi w Trablicach, Kowali oraz Augustowie. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie przyłącza – podkreśla zastępca wójta.

Budowa wodociągu w Trablicach kosztowała 46 414,47zł, w Kowali 40 590 zł, w Augustowie zaś 186 800,00zł. Łączna kwota, którą przeznaczono na tę inwestycję wynosi 273 804, 47 zł.

Dla dobra dzieci, istotną była także budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kowali.

– Zgodnie z projektem zamontowane zostały urządzenia do zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Ponadto, na placu znalazły się drewniane ławeczki – mówi Dariusz Bulski.

Realizacja zadania kosztowała 123 145,14 zł. Część środków w kwocie 78 357,25 zł, pochodziła z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.

Sporo w minionym roku działi się także na drogach. Gmina dokonała budowy bądź rozbudowy czterech dróg gminnych. Te odcinki to: Młodocin Mniejszy-Kąty – 484 641, 53zł, Kosów I etap – 178 350 zł,  Kowalówka – 330 237,17zł oraz Walentynów – 451 553 zł. W ramach dofinansowania na ten ostatni odcinek drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotacje przyznał Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000 zł. Zadania realizowała firma „BUDROMOST Starachowice” sp. z.o.o.

Łączny koszt budowy dróg gminnych wynosi 1 444 881,70 zł.

Oprócz budowy dokonano także szeregu remontów dróg gminnych. Dawny blask odzyskały: droga w Trablicach – 99 015,00zł, w Kowalówce – 130 995,00zł oraz w Kotarwicach – 146 001,00zł. Wyremontowano też pętlę autobusową w Trablicach – 41 818,03zł oraz wykonano drogę dojazdową z kruszywa w Ludwinowie – 32 189,00zł. Cząstkowe remonty dróg gminnych przeprowadzono w Romanowie, Trablicach, Ludwinowie, Parznicach, Kotarwicach, Rożkach, Zabierzowie, Hucie Mazowszańskiej Górnej. Na remonty cząstkowe dróg gmina przeznaczyła 125 460 zł.

Razem na remonty dróg w gminie Kowala wydano 575 478, 03 zł.

W 2017 roku nie zabrakło także mniejszych inwestycji.

– Chodzi głównie o budowę oświetlenia ulicznego. Nie są to tak duże inwestycje, jak budowa wodociągów czy dróg, ale równie ważne dla funkcjonowania gminy i jej mieszkańców – mówi Dariusz Bulski.

W ramach tej inwestycji nowe oświetlenie uliczne zyskały miejscowości: Kosów – 75 645 zł, Maliszów – 26 271 zł, Rożki – Adamów – 23 777 zł, Kotarwice – 49 618 zł, Augustów – 21 000 zł oraz plac zabaw w Kosowie – 26 984 zł

Łącznie na oświetlenie gmina przeznaczyła 223 295 zł.

Podsumowując, w 2017 roku gmina Kowala zrealizowała szereg inwestycji, których koszt wyniósł ponad 3,5 mln zł. - część z budżetu gminy na rok 2017, część z nadwyżki budżetowej z 2016 roku, a część z dofinansowań.

Jakie wyzwania stoją przed gminą Kowala w bieżącym roku?

– Planowana jest rozbudowa szatni sportowej przy stadionie gminnym. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pokryje 50% kosztów tego zadania. Ponadto, mamy pozwolenia na projekty i budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Młodocinie Mniejszym. Chcemy również zbudować drogi gminne w Kowalówce i w Augustowie, świetlicę wiejską w Ludwinowie, place zabaw w Hucie Mazowszańskiej. W planach mamy także projekty altan w Maliszowie i Kotarwicach oraz budowę oświetlenia, m.in. w Parznicach. Takie są plany, ale czy dojdą do realizacji? Tego nie wiem, dużo w tej kwestii będzie zależało od Rady Gminy – podsumowuje zastępca gospodarza gminy Kowala.

Gmina Kowala. Ponad 3,5 mln zł na inwestycje i remonty wydane w 2017 roku komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się