10°C bezchmurnie

Informacja w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego

Aktualności, Informacja w sprawie obowiązywania taryf zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego - zdjęcie, fotografia

Urząd Gminy w Kowali zawiadamia, że na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), obowiązujące od 01.01.2017 r. stawki opłat za wodę na terenie gminy Kowala, zachowują moc do momentu zatwierdzenia przez organ regulacyjny Wody Polskie nowych stawek taryfowych lub do momentu wyznaczenia przez ten organ taryfy tymczasowej.

 

Opłata netto bez podatku VAT za dostarczaną wodę:

2,55 zł / m3 – dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkola, ośrodka zdrowia

2,88 zł/ m3 – dla pozostałych

Opłata abonamentowa netto za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:

2 zł / 1 miesiąc

Roczny ryczałt na okres budowy: 

60 m3 / rok

 

Fot.: kowala.pl

Informacja w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się