10°C bezchmurnie

"Senior+". Dofinansowanie dla Gminy Kowala

Aktualności, Senior+ Dofinansowanie Gminy Kowala - zdjęcie, fotografia

Urząd Gminy w Kowali wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.

 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego główny cel to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Odpowiada on na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.

Jednostki mogły ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach 2 modułów:

a) moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) 
i wyposażenie placówki (w module 1 zostanie dofinansowanych 214 placówek, tj. 76 Dziennych Domów 
oraz 138 Klubów – w tym Klub Senior+ z terenu gminy Kowala);

b) moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Całkowita kwota inwestycji to 173.405,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 138.724,00 zł, a środki własne gminy to 34.681,00 zł. Pracę nad realizacją zadania rozpoczną się 4 maja 2018r i potrwają do 30 listopada 2018r. 

"Senior+". Dofinansowanie dla Gminy Kowala komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się